DKD chuyên cung Cấp thiết bị IBS : Feeder 1/2 ,Feeder 7/8 , vvvvv


Thiết bị kích sóng di động và 3G

Adaptor N male - N male angle for 1/2"R cable

Bộ trộn tín hiệu POI

Omni Celling Antenna

Omni Celling Antenna

    Thông số kỹ thuật Electrical Specification MODEL IO8025-03360 Frequency  

Fullband FBO-CW Celing/Wall Mount 2G/3G/LTE/WiFi/4G Antenna 3.5dBi Peak Gain

Fullband FBO-CW Celing/Wall Mount 2G/3G/LTE/WiFi/4G Antenna 3.5dBi Peak Gain

Fullband FBO-CW Celing/Wall Mount 2G/3G/LTE/WiFi/4G Antenna 3.5dBi Peak Gain COMING

Anten 2G/3G/4G Directional Panel

Anten 2G/3G/4G Directional Panel

    Thông số kỹ thuật Model LM-DB-1710/2170-8-65 Dải tần

Feeder Clamp

Feeder Clamp

      Chúng tôi cung cấp các loại kẹp

Đầu Connector cho cáp feeder 1/2 và 7/8 inch

Coupler/tapper

Coupler/tapper

  Bộ chia theo công suất sử dụng rất hữu

Power Splitter 2,3,4. . .

Power Splitter 2,3,4. . .

    Cavity type, Microstrip type: 2-way, 3-way, 4-way Connector:

Cable Feeder 1/2 ,7/8

Cable Feeder 1/2 ,7/8

Chúng tôi có thể cung cấp cho quí khách hàng

Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)